[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Exameneisen

Toelichting

0.Inleiding
1.Electriciteit/electro-magnetisme/radio
2.Componenten
3.Schakelingen
4.Ontvangers
5.Zenders
6.Antennes en transmissielijnen
7.Propagatie
8.Metingen
9.Storingen en Immuniteit
10.Veiligheid
11.Gebruiksregels
12.Regelgeving
13.Gedragsregels