[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

2. Componenten

2.1 Weerstand
2.1.1 Weerstand.
2.1.2 De eenheid ohm.
2.1.3 Stroom-spanningkarakteristiek.
2.1.4 Vermogendissipatie.

2.2 Condensator
2.2.1 Capaciteit.
2.2.2 De eenheid farad.
2.2.3 De relatie tussen capaciteit, afmetingen en dielektricum.
2.2.4 De reactantie
$$ X_{c} = {1 \over 2 • \pi • f • C } $$
.

2.2.5 Faseverschil tussen stroom en spanning.
2.2.6 Eigenschappen van vaste en van variabele condensatoren.

2.3 Spoel
2.3.1 Zelfinductie.
2.3.1 De eenheid henry.
2.3.1 Het effect van aantal windingen, diameter, lengte en kern-materiaal op de zelfinductie.
2.3.1 De reactantie $$ [ X_{L} = { 2 • \pi • f • L } ] $$.

2.3.1 Faseverschil tussen stroom en spanning.
2.3.1 Q-factor
$$ 2\pi f • L \over R_{S} $$
.


2.4 Toepassing en gebruik van transformatoren
2.4.1 Ideale transformator$$ [ [ P_{prim} = P_{sec} ] $$.

2.4.2 De relatie tussen wikkelverhouding en:
- spanningsverhouding
$$ {u_{sec} \over u_{prim}} = {n_{sec} \over n_{prim}} $$
;
- stroomverhouding
$$ {i_{sec} \over i_{prim}} = {n_{sec} \over n_{prim}} $$
;
- impedantieverhouding
$$ {Z_{sec} \over Z_{prim}} = {n^2_{sec} \over n^2_{prim}} $$
.

2.4.3 Transformatoren (toepassing).

2.5 Diode (Gebruik en toepassing van diodes:)
2.5.1 Gelijkrichtdiode, zenerdiode, LED [licht emitterende diode], varicap [capaciteitsdiode];
2.5.2 Doorlaatstroom;
2.5.3 Sperspanning en lekstroom.

2.6 Transistor
2.6.1 PNP- en NPN-transistor:
2.6.2 Stroomsturing;
2.6.3 Stroomversterking.
2.6.4 Veldeffecttransistor
2.6.5 Spanningsturing;
2.6.6 Steilheid.
2.6.7 De transistor in:
- gemeenschappelijke emitter-[source-]schakeling;
- gemeenschappelijke basis-[gate-]schakeling;
- gemeenschappelijke colIector-[drain-]schakeling.
2.6.8 In- en uitgangsimpedantie van bovengenoemde schakelingen.
2.6.9 Instelmethode.

2.7 Overige componenten
2.7.1 Eenvoudige buizen [triode en pentode]:
- Steilheid;
- Anode-roostercapaciteit.
2.7.4 Eenvoudige digitale componenten (functie):
- Poortschakelingen;
- Opteller (full adder);
- Flipflop;
- Deler.