[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

1. Electriciteit/electro-magnetisme/radio

1.1 Stroomgeleiding
1.1.1 Geleider, halfgeleider en isolator.
1.1.2 Stroomsterkte, spanning en weerstand.
1.1.3 De eenheden ampère, volt en ohm.
1.1.4 De wet van Ohm $$ [ U = { I • R } ] $$.

1.1.5 De wetten van Kirchhoff.
1.1.6 Elektrisch vermogen $$ [ P = { U • I } ] $$.

1.1.7 De eenheid watt.
1.1.8 Elektrische energie $$ [ E = { P • t } ] $$.

1.1.9 De eenheid joule.
1.1.10 Capaciteit van een batterij [ ampère-uur]


1.2 Bronnen
1.2.1 Spanningsbron, bronspanning [EMK], kortsluitstroom, inwendige weerstand en klemspanning.
1.2.2 Serie- en parallelschakeling van spanningsbronnen.


1.3 Elektrisch veld
1.3.1 Elektrische veldsterkte.
1.3.2 De eenheid volt per meter.
1.3.3 Afscherming van elektrische velden.


1.4 Magnetisch veld
1.4.1 Magnetisch veld om stroomvoerende geleider en van een spoel.
1.4.2 Afscherming van magnetische velden.

1.5 Elektromagnetisch veld
1.5.1 Radiogolven als elektromagnetische golven.
1.5.2 De voortplantingssnelheid en het verband hiervan met de frequentie en de golflengte .
1.5.3 Polarisatie.

1.6 Sinusvormige signalen
1.6.1 De grafische voorstelling in de tijd.
1.6.2 Momentele waarde, amplitude $$ [ U_{max} ] $$
, effectieve waarde
$$ U_{eff} = {U_{max} \over \sqrt{2}}$$
en gemiddelde waarde.

1.6.3 Periode en periodeduur.
1.6.4 Frequentie.
1.6.5 De eenheid hertz.
1.6.6 Faseverschil.


1.7 Niet-sinusvormige signalen
1.7.1 Audiosignaal.
1.7.1 Bloksignaal.
1.7.1 De grafische voorstelling in de tijd.
1.7.1 Gelijkspanningscomponent, grondgolf en zijn harmonischen.
1.7.1 Ruis $$ [ P_{N} = kTB ] $$, thermische ruis, via de antenne ontvangen ruis, ruisvermogen per Hz, ruisvermogen in de bandbreedte.1.8 Gemoduleerde signalen
1.8.1 CW.
1.8.2 Amplitudemodulatie.
1.8.3 Enkelzijbandrnodulatie.
1.8.4 Fase- en frequentiemodulatie.
1.8.5 Frequentiezwaai en modulatie-index
$$ m = {ΔF \over f_{mod}}$$
.

1.8.1 Draaggolf, zijbanden en bandbreedte.
1.8.1 Golfvormen van CW-, AM-, EZB-(SSB-) en FM-signalen (grafische weergave).
1.8.1 Spectra van CW-, AM-, EZB- (SSB-) en FM-signalen (grafische weergave).
1.8.1 Digitale modulatievormenz FSK, 2 PSK, 4-PSK en QAM.
1.8.1 Digitale modulatie: bitsnelheid, symboolsnelheid (baudsnelheid) en bandbreedte.
1.8.1 Foutdetectie en -correctie: CRC1.
1.8.1 (packet radio), ARQ en FEC (toepassing AMTOR).


1.9 Vermogen en energie
1.9.1 Het vermogen van sinusvormige signalen $$ [ P = { i^2 • R } ] $$
;
$$ P = { u^2 \over R } $$
; waarin $$ [ u = U_{eff} ] $$
en $$ [ i = I_{eff} ] $$.

1.9.2 Vermogensverhoudingen die overeenkomen met de volgende dB-waarden: 0dB, 3dB, 6dB, 10dB en 20dB [zowel positief als negatief].
1.9.3 De vermogensverhouding in dB bij het achter elkaar schakelen van versterkers en/of verzwakkers.
1.9.4 Aanpassing [maximale vermogensoverdracht].
1.9.5 De relatie tussen ingangsvermogen, uitgangsvermogen en rendement
$$ ƞ = { P_{uit} \over P_{in} } • \it 100\% $$
.

1.9.6 Peak Envelope Power [PEP].


1.10 Digitalisering van analoge signalen
1.10.1 Bemonsteren en kwantiseren.
1.10.2 Minimale bemonsteringsfrequentie (Nyquistfrequentie).
1.10.3 Anti-aIiasfilter, reconstructiefilter.
1.10.4 Convolutie (tijddomein/-frequentiedomein, grafische voorstelling).
1.10.5 ADC en DAC.