[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

1.3 Elektrisch veld

Elektrische ladingen kunnen op twee manieren krachten op elkaar uitoefenen: elektrisch en magnetisch. Het elektrisch veld beschrijft naar grootte en richting elektrische krachten in de ruimte bij een gegeven ruimtelijke ladingsverdeling.

Een elektrisch veld is letterlijk het spanningsverschil tussen een positieve lading en een negatieve lading.

De denkbeeldige lijnen in het elektrische veld, die voor ieder punt de richting van het elektrische veld aangeven, heten de veldlijnen.

1.3.1 Elektrische veldsterkte.


Elektrische veldsterkte is een natuurkundige grootheid waarmee de sterkte van een elektrisch veld in een punt wordt aangeduid.
Elektrische veldsterkte is een vectorgrootheid, met andere woorden het heeft behalve een grootte ook een richting.

1.3.2 De eenheid volt per meter.


Elektrische veldsterkte wordt in het SI-stelsel uitgedrukt in volt per meter (V/m).

$$ E = {U \over d } $$

U = spanning in V, d afstand in m.
 

1.3.3 Afscherming van elektrische velden.


Een voorbeeld van afscherming is de coax kabel.

Er wordt een geleider om het electrische veld geplaatst die aan een kant verbonden is aan de massa.Referenties/bronnen:
VRZA cursus online
wiki/Elektrisch_veld