[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

0. Inleiding

A. Grootheden
Daar waar bepaalde grootheden worden genoemd, moet de kandidaat ook de
eenheden kennen waarin deze grootheden worden uitgedrukt. Men moet ook
de gebruikelijke veelvouden en delen van de eenheden kennen.


B. Tekensymbolen
Kandidaten moeten vertrouwd zijn met de gangbare tekensymbolen.


C. Wiskundige begrippen
Kandidaten moeten de volgende wiskundige begrippen en bewerkingen kunnen toepassen:
- optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen;
- breuken, percentages;
- machten van 10, exponenten, logarithmen;
- kwadrateren;
- vierkantswortels;
- omgekeerde waarden;
- interpretatie van lineaire en niet-lineaire grafieken;
- binair getalstelsel.


D. Formules
Kandidaten moeten de formules die in dit programma zijn opgenomen kennen,
kunnen toepassen en deze formules ook in andere schrijfwijzen kunnen
omzetten.