[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Grootheden / Eenheden

Er wordt verwacht van de kandidaat dat men kennis heeft van de onderstaande grootheden en er ook mee kan rekenen.

De eenheden waar mee de grootheden worden uitgedrukt worden in formules vaak anders aangeduid.

Eenheid
Grootheden Naam Afkorting/symboolIn formules
Stroom Ampere
A
I
Spanning Volt
V
U
Weerstand Ohm
Ω
R
Vermogen Watt
W
P
Energie Joule
J
E
Lading Coulomb
C
Q
Capaciteit Farad
F
C
Frequentie Hertz
Hz
f
Zelfinductie Henry
H
L
Impedantie(wisselstroom weerstand)Ohm
Z
Z
Reactantie(wisselstroom weerstand)Ohm
X
X

Maat eenheid

In de electrotechniek gaat het vaak om erg grote of erg kleine waarden.
Deze worden door voorvoegsels aan gegeven.

Waarde van de voorvoegsels
VoorvoegselUitgeschrevenExponentBreuk
1 f(femto) = 0,000 000 000 000 001
10-15
$$ 1 \over 10^{15} $$
1 p(pico) = 0,000 000 000 001
10-12
$$ 1 \over 10^{12} $$
1 n(nano) = 0,000 000 001
10-9
$$ 1 \over 10^9 $$
1 μ(micro) = 0,000 001
10-6
$$ 1 \over 10^6 $$
1 m(milli) = 0,001
10-3
$$ 1 \over 10^3 $$
1 = 1
100
1 k(kilo) = 1000
103
1 M(mega) = 1000 000
106
1 G(giga) = 1000 000 000
109
1 T(terra) = 1000 000 000 000
1012