[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Reactantie

Reactantie (ook wel wisselstroom weerstand) is de verhouding tussen U en I bij een verliesvrije condensator of spoel.

Capacitieve reactantie

De reactantie bij een condensator wordt de capacitieve reactantie genoemd.
Bij een condensator ijlt de spanning 90° na op de stroom. De reactantie wordt berekent met de volgende formule;
Formule:
$$ X_{c} = {1 \over 2 • \pi • f • C } $$

f = frequentie, C = capaciteit


De reactantie is omgekeerd evenredig aan de capaciteit en frequentie.

Inducatieve reactantie

De reactantie bij een spoel wordt de inducatieve reactantie genoemd. Bij een spoel ijlt de stroom 90° na op de spanning. De reactantie wordt berekent met de volgende formule;
Formule: $$ [ X_{L} = { 2 • \pi • f • L } ] $$

f = frequentie, L = zelfinductie


De reactantie is recht evenredig aan de capaciteit en frequentie.