[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Frequentie

Frequentie in de elektrotechniek/natuurkunde wordt weergegeven in hertz(Hz) en is het aantal trillingen per seconden.
Formule:
$$ f ={1 \over T }$$

f = frequentie in Herz, T = tijd in seconden

Grafisch weergegeven de frequencies vanaf 1 Hz tot en met 10 Hz: