[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Zelfinductie

Zelfinductie is het natuurkundige verschijnsel dat een veranderende elektrische stroom door een geleider (zoals een spoel van koperdraad) een veranderend magnetisch veld opwekt, en dat veranderende magnetische veld weer een tegenspanning veroorzaakt in dezelfde geleider, die de verandering van die stroom tegengaat.
Formule:
$$ U = -L { {\mathrm{d}}I \over {{\mathrm{d}}t} } $$

U = de zelfinductiespanning in volt
dI / dt = verandering van de stroom per tijdseenheid in ampère per seconde
L = evenredigheidsfactor in henry die de coëfficiënt van zelfinductie heet.

References
wiki/Zelfinductie