[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Capaciteit

Elektrische capaciteit is de eigenschap van een geleider om elektrische lading op te kunnen slaan, zoals in een condensator of accu.

Capaciteit wordt uitgedrukt in farad. Dat is een erg grote eenheid en de volgende daarvan afgeleide eenheden zijn meer gangbaar: millifarad (mF), microfarad (μF), nanofarad (nF) en picofarad (pF).

De capaciteit van een condensator is het aantal coulomb lading per 1 volt spanningsverschil.

Formule:
$$ Q = C • U $$

Q = Lading in coulomb(C)
C = Capaciteit in farad(F)
U = Spanning in volt (V)