[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Elektrische lading

De (elektrische) lading is datgene wat er door een draad getransporteerd wordt als er stroom loopt. In andere woorden; het is de hoeveelheid stroom die er verplaatst wordt.
De eenheid van lading is (Coulomb of C) en het wordt veroorzaakt door een overschot of tekort aan geladen deeltjes (ook wel ladingsdragers): protonen, elektronen of ionen.


De coulomb is gelijk aan de elektrische lading van ongeveer 6,241 506 × 1018 protonen.


Formule 1:
$$ I = { Q \over t } $$
I = stroom in (A)
Q = Lading in coulomb(C)
t = tijd in seconden(s).

Formule 2:
$$ U = { E \over Q } $$
U = spanning in V
E = energie in Wattseconden of joule(J)
Q = Lading in coulomb(C).


References
VRZA: Cursus Hoofdstuk 3
Youtube: Uitleg Electriciteit
wiki/Coulomb_(eenheid)