[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

11. Gebruiksregels

11.1 Q-codes
11.2 Overige codes
11.3 Internationaal nood—, spoed— en veiligheidsverkeer en verkeer bij natuurrampen
11.4 Roepletters:
11.4.1 Prefix
11.4.2 Suffix
11.4.3 In Nederland
11.5 Internationaal spellingsalfabet