[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

13. Gedragsregels.

13.1 Maatschappelijke verantwoordelijkheden van de radiozendamateur

13.1 Gewenst gedrag in het radioverkeer:
-Binnen de Amateurdienst;
-T.o.v. andere diensten;
-IARU aanbevelingen.
13.1.2 Opheffen van storing.
13.1.3 Reageren op noodverkeer.

13.2 Operationele vaardigheden
13.2.1 Gebruik kunstantenne.
13.2.2 Verbindingsprocedures.
13.3.3 Aanpassen vermogen aan situatie.