[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

9. Storingen en Immuniteit

9.1 Storing in elektronische apparatuur
9.1.1 Blokkering [werkpuntverschuiving].
9.1.2 Interferentie met het gewenste signaal.
9.1.3 Intermodulatie.
9.1.4 Laagfrequentdetectie.

9.2 Oorzaak van de storing in elektronische apparatuur
9.2.1 Veldsterkte van de zender.
9.2.2 Ongewenste uitstraling van de zender [parasitaire uitstraling, harmonischen].
9.2.3 Ongewenste beinvloeding van apparatuur:
-via de antenne-ingang [antennespanning, ingangsselectiviteit];
-via andere aangesloten leidingen;
-door directe instraling.

9.3 Maatregelen tegen storingen
9.3.1 Voorzieningen ter voorkoming en opheffing van storingen:
-Filteren;
-Ontkoppelen;
-Afscherming.