[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

8. Metingen

8.1.1 Het meten van
-Gelijk- en wisselspanningen;
-Gelijk- en wisselstromen;
-Weerstand;
-Gelijkstroom- en hoogfrequentvermogen [gemiddeld vermogen, "Peak Envelope Power"];
-Staandegolfverhouding;
-Golfvorm van de omhullende van een hoogfrequentsignaal;
-Frequentie;
-Resonantiefrequentie.

8.1.2 Meetfouten
- Invloed van de frequentie;
- Invloed van de golfvorm;
- Invloed van de inwendige impedantie van meetinstrumenten.

8.2 Meetinstrumenten (Het meten met):
8.2.1 Universeelmeter (digitaal en analoog);
8.2.2 Staandegolfmeter;
8.2.3 Frequentieteller;
8.2.4 Spectrumanalyser;
8.2.5 Signaalgenerator;
8.2.6 Oscilloscoop;
8.2.7 Kunstantenne [dummy load], HF—vermogensmeter.