[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

5. Zenders

5.1 Uitvoering
5.1.1 Zender met of zonder frequentietransformatie.
5.1.2 Transceiver (TRX).

5.2 Blokschema's
5.2.1 CW-zender [A1A].
5.2.2 EZB-zender [BE].
5.2.3 FM-zender met PLL [F3E].

5.3 Werking en functies van de volgende schakelingen [alleen als onderdeel van het blokschema]
5.3.1 Mengtrap.
5.3.2 Oscillator.
5.3.3 Scheidingstrap.
5.3.4 Stuurtrap.
5.3.5 Frequentievermenigvuldiger.
5.3.6 Vermogensversterker.
5.3.7 Aanpassing.
5.3.8 Uitgangsfilter.
5.3.9 Frequentiemodulator.
5.3.10 Lf-begrenzer.
5.3.11 Balansmodulator.
5.3.12 Fasemodulator.
5.3.13 Zijbandfilter.

5.4 Zenderspecificaties
5.4.1 Frequentiestabiliteit.
5.4.2 Hf-bandbreedte.
5.4.3 Zijbanden.
5.4.4 Lf-bandbreedte.
5.4.5 Niet-lineariteit (harmonische en intermodulatievervorming).
5.4.6 Uitgangsimpedantie.
5.4.7 Uitgangsvermogen.
5.4.8 Rendement.
5.4.9 Frequentiezwaai.
5.4.10 Modulatie-index.
5.4.11 Sleutelklikken en chirps.
5.4.12 Ongewenste hf—uitstralingen.
5.4.13 Effecten van oversturing.
5.4.14 Faseruis.
5.4.15 Kaststraling.