[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

7. Propagatie

7.1 Algemeen
7.1.1 Signaalverzwakking, signaalruisverhouding.
7.1.1 Zichtbereikverbinding, vrije — ruimtepropagatie.
7.1.1 Kosmische ruis.
7.1.1 Basisbegrippen van de propagatievoorspelling (link budget):
- Overheersende ruisbron (bandruis t.o.v. ontvangerruis);
- Minimaal benodigde signaal-ruisverhouding;
- Minimaal benodigd ontvangen signaalvermogen;
- Trajectverliezen;
- Antennewinst;
- Transmissielijnverlies;
- Minimaal benodigd zendvermogen.

7.2 HF
7.2.1 Ionosfeerlagen.
7.2.2 Kritische frequentie.
7.2.3 Invloed van cie zon op de ionosfeer.
7.2.4 Maximum Usable Frequency [MUF].
7.2.5 Grondgolf en ruimtegolf.
7.2.6 Opstralingshoek, invioed antennehoogte.
7.2.7 Dode zone en skip distance.
7.2.8 Multipadeffecten in ionosferische propagatie, fading.
7.2.9 Atmosferische ruis.

7.3 VHF en hoger
7.3 Troposfeer.
7.3 Golfgeleidervorming in de atmosfeer (ducting).
7.3 Verstrooiing (scattering).
7.3 De invioed van de antennehoogte op de overbrugbare afstand [radio horizon].
7.3 Temperatuurinversie.
7.3 Sporadische E-reflectie.
7.3 Aurorareflectie.
7.3 Meteorscatter.
7.3 Maanreflectie (EME).
7.3 Thermische ruis van het aardoppervlak.