[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Formules

(1) Wet van ohm
$$ [ U = { I • R } ] $$
of
$$ I = { U \over R } $$
of
$$ R = { U \over I } $$
U = spanning in V, I = stroom in A en R is weerstand in Ohm.
 
(2) Eerste wet van Kirchhoff
$$ [ Σ I = 0 ] $$
Som van alle stromen in een knooppunt is nul.
 
(3) Tweede wet van Kirchhoff
$$ [ Σ I • R + U = 0 ] $$
Rondgaande in een schakeling is de som van alle EMK’s (spanningsbronnen) en alle spanningsvallen (I*R) gelijk aan nul.
 
(4) Elektrisch vermogen
$$ [ P = { U • I } ] $$
Het vermogen is de hoeveelheid stroom die een elektronisch apparaat nodig heeft om te werken.
P = het vermogen in Watt
U = spanning in V
I = stroom in A
 
(5) dB bij vermogens
$$ A = 10 • log { \left( Px \over Py \right ) } $$
 
(6) dB bij stromen
$$ A = 20 • log { \left( i_1 \over i_2 \right ) } $$
 
(7) dB bij spanningen
$$ A = 20 • log { \left( u_1 \over u_2 \right ) } $$
 
(8) Eletrische energie
$$ [ E = { P • t } ] $$
of
$$ P = { E \over t } $$
of
$$ t = { E \over P } $$
.
De (eletrische) energie is de gebruikte hoeveelheid vermogen.
 
(9) Veranderen van grondtal bij logaritmen
$$ log_a x = { log_b x \over log_b a } $$
 
(10) Elektrische lading 1
$$ I = { Q \over t } $$
I = stroom in (A)
Q = Lading in coulomb(C)
t = tijd in seconden(s).
 
(11) Elektrische lading 2
$$ U = { E \over Q } $$
U = spanning in V
E = energie in Wattseconden of joule(J)
Q = Lading in coulomb(C).
 
(12) Frequentie
$$ f ={1 \over T }$$
f = frequentie in Herz, T = tijd in seconden
 
(13) Capaciteit
$$ Q = C • U $$
Q = Lading in coulomb(C)
C = Capaciteit in farad(F)
U = Spanning in volt (V)
 
(14) Zelfinductie
$$ U = -L { {\mathrm{d}}I \over {{\mathrm{d}}t} } $$
U = de zelfinductiespanning in volt
dI / dt = verandering van de stroom per tijdseenheid in ampère per seconde
L = evenredigheidsfactor in henry die de coëfficiënt van zelfinductie heet.
 
(15) Capacitieve Reactantie
$$ X_{c} = {1 \over 2 • \pi • f • C } $$
f = frequentie, C = capaciteit
 
(16) Inducatieve Reactantie
$$ [ X_{L} = { 2 • \pi • f • L } ] $$
f = frequentie, L = zelfinductie
 
(17) Elektrische veldsterkte
$$ E = {U \over d } $$
U = spanning in V, d afstand in m.