[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Tekensymbolen

Tekensymbolen zoals ze in de examens zijn gebruikt.

SymboolBetekenis
a. condensator
b. draai of afstemcondensator
c. trimmer of instelcondensator
d. electolytische condensator
a. diode
b. zenerdiode
c. Led (Licht Emiter Diode)
a. weerstand
b. potentiometer
c. LDR (Licht gevoelige weerstand)
d. NTC/PTC/VDR weerstand
a. npn transistor
b. npn transistor
c. pnp transistor
d. pnp transistor
a. n-kanaal fet
b. n-kanaal fet
c. p-kanaal fet
d. p-kanaal fet
a. triode elektronenbuis
b. triode elektronenbuis
c. pentode elektronenbuis
c. pentode elektronenbuis
a. spoel
b. spoel met aftakking
c. spoel met hf-kern
d. afstemspoel
a. transformator
b. transformator met aftakking
a. kristal
a. antenne
b. antenne
c. dipool antenne
a. massa
b. aarde
a. luidspreker
b. luidspreker
a. hoofdtelefoon
a. stroommeter
b. spanningsmeter
a. wisselstroom spanningsbron
b. gelijkstroom spanningsbron
c. wisselstroom stroombron
d. gelijkstroom stroombron
a. spanningsbron
(batterij)
a. lamp