[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2020-06-17 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De componenten L3, L4 en C6 dienen voor het:Kies het juiste antwoord:
toevoeren van de spanning V+ aan Q2
instellen van Q2 in klasse B
voorkomen van sleutelclicks
aanpassen van de belasting aan Q2

Vraag 2
Halfgeleider Q3 is een:Kies het juiste antwoord:
NPN-transistor
N-kanaal veldeffecttransistor
PNP-transistor
P-kanaal veldeffecttransistor

Vraag 3
Een radiozendamateur werkt met CW op 28,01 MHz
Zijn buurman luistert op 27 MHz en merkt dat de ontvangst van zwakke signalen onderbroken wordt in het seintempo van de amateur.

De waarschijnlijke oorzaak is:


Kies het juiste antwoord:
verkeerd aangepaste ontvangantenne
harmonischen van de amateurzender
intermodulatie
blokkering van de 27 MHz ontvanger door het 28 MHz signaal

Vraag 4
Een ideale transformator heeft primair 500 windingen en secundair 100 windingen.

De primaire stroom is ongeveer:Kies het juiste antwoord:
0,04 A
5 A
1 A
0,2 A

Vraag 5
De Maximum Usable Frequency (MUF) voor een radioverbinding tussen Nederland en Afrika is op enig moment 24 MHz.

Voor een succesvolle verbinding kan men dan het beste gebruik maken van de:


Kies het juiste antwoord:
20-meter band
10-meter band
15-meter band
40-meter band