[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2020-03-06 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Zie afbeelding
Op de loper van R15 is een sinusvormig signaal aanwezig.
De potentiometer staat in de middenstand.

Het aan de hoofdtelefoon aangeboden signaal:Kies het juiste antwoord:
is in fase met het signaal op de loper van R15
ijlt 360 graden na t.o.v. het signaal op de loper van R15
ijlt 270 graden na t.o.v. het signaal op de loper van R15
is in tegenfase met het signaal op de loper van R15

Vraag 2
Zie afbeelding
Weerstand R1 maakt deel uit van het circuit van de:Kies het juiste antwoord:
automatische versterkingsregeling
detector
laagfrequentversterker
oscillator

Vraag 3
Bewering 1:
In een zender wordt fasemodulatie toegepast voor het uitzenden van een datakanaal.
De klasse van uitzending is G3E.

Bewering 2:
Via een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf worden met behulp van een hulpdraaggolf met de hand geseinde morsetekens verzonden.
De klasse van uitzending is J2A.


Wat is juist?


Kies het juiste antwoord:
bewering 1 en bewering 2
alleen bewering 2
geen van beide beweringen
alleen bewering 1

Vraag 4
Om uitstraling van harmonischen door een zender te beperken wordt in de zenderuitgang een filter opgenomen.

Dit moet zijn een:


Kies het juiste antwoord:
laagdoorlaatfilter
seinsleutel klikfilter
staandegolffilter
hoogdoorlaatfilter

Vraag 5
De spanningsbron levert een wisselstroom van 3 ampère.
De stroom door de condensator is 1 ampère.

De stroom door de spoel is:Kies het juiste antwoord:
3 A
1 A
2 A
4 A