[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2019-05-23 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Een omroepontvanger wordt over het hele afstembereik gestoord door een amateurstation.

De meest waarschijnlijke oorzaak is:


Kies het juiste antwoord:
splatter van de zender
laagfrequent detectie in de ontvanger
slechte spiegelonderdrukking van de ontvanger
harmonischen van de zender

Vraag 2
De meter geeft een staandegolfverhouding (SWR) van 3 aan.

De staandegolf verhouding op de kabel kan worden verkleind door:Kies het juiste antwoord:
tussen meter en kabel een pi-filter op te nemen
de aanpassing tussen de zender eindtrap en de kabel te verbeteren
tussen zender en meter een pi-filter op te nemen
de aanpassing tussen de antenne en de kabel te verbeteren

Vraag 3
De roepletters moeten worden uitgezonden:


Kies het juiste antwoord:
bij het begin en het einde van elke uitzending ten minste één maal en tijdens de uitzending één maal per 5 minuten
telkens om de 5 minuten ten minste tweemaal in spraak of morsetekens
bij het begin en het einde van elke uitzending ten minste twee maal en tijdens de uitzending één maal per 5 minuten
bij het begin en het einde van elke uitzending ten minste één maal en tijdens de uitzending één maal per 10 minuten

Vraag 4
De sperspanning van een normale siliciumdiode is:


Kies het juiste antwoord:
tussen 0,4 V en 2 V
groter dan 10 V
kleiner dan 0,4 V
tussen 2 V en 10 V

Vraag 5
Een enkelzijbandzender wordt met twee even sterke sinusvormige audiosignalen van respectievelijk 800 Hz en 1000 Hz uitgestuurd.
Het uitgangssignaal wordt zichtbaar gemaakt op een oscilloscoop.

Dit beeld geeft aan dat de zender:Kies het juiste antwoord:
veel harmonischen produceert
overstuurd wordt
niet stabiel is
goed werkt