[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2019-05-15 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Transistor Q2:Kies het juiste antwoord:
is het sleutelfilter
is een scheidingstrap
is een frequenie-vermenigvuldigingstrap
zorgt voor de werkpuntstabilisatie van Q1

Vraag 2
Een amateurzender straalt minder harmonischen uit indien:


Kies het juiste antwoord:
de voedingsspanning van de oscillator beter wordt gestabiliseerd
de eindtrap in klasse C wordt ingesteld in plaats van in klasse A
een kristaloscillator wordt gebruikt in plaats van een LC-oscillator
de eindtrap in klasse A wordt ingesteld in plaats van in klasse C

Vraag 3
De amplitude-lineariteit van een EZB-zender wordt getest met behulp van een oscilloscoop gekoppeld met de zenderuitgang.

De gebruikelijke methode is door de zender te moduleren met:


Kies het juiste antwoord:
één LF-blokgolf
één sinusvormig LF-signaal
twee sinusvormige LF-signalen
normale spraaksignalen

Vraag 4
Een niet-ideale luchtspoel gedraagt zich voor frequenties, die zeer hoger zijn dan waarvoor hij is bedoeld, voornamelijk als een:


Kies het juiste antwoord:
spoel met een lage Q-factor
spoel en condensator in serie
condensator
weerstand

Vraag 5
Indien een FM-zender een te grote frequentiezwaai vertoont, kan dit worden verholpen door:


Kies het juiste antwoord:
de amplitude van de modulerende spanning te verkleinen
de voedingsspanning van de zender te stabiliseren
de frequentie van de modulatie te verlagen
de voedingsspanning van de zender te verlagen