[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2018-11-07 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Zie afbeelding
Weerstand R1 maakt deel uit van het circuit van de:Kies het juiste antwoord:
automatische versterkingsregeling
detector
laagfrequentversterker
oscillator

Vraag 2
Condensator C7 dient als:Kies het juiste antwoord:
hoogfrequent aarding van de emitter van Q1
filter voor de spiegelfrequentie
laagfrequent aarding van de emitter van Q1
ontkoppeling van het oscillatorsignaal

Vraag 3
Een omroepontvanger wordt over het hele afstembereik gestoord door een amateurstation.

De meest waarschijnlijke oorzaak is:


Kies het juiste antwoord:
splatter van de zender
laagfrequent detectie in de ontvanger
slechte spiegelonderdrukking van de ontvanger
harmonischen van de zender

Vraag 4
Een radiozendamateur werkt met CW op 28,01 MHz
Zijn buurman luistert op 27 MHz en merkt dat de ontvangst van zwakke signalen onderbroken wordt in het seintempo van de amateur.

De waarschijnlijke oorzaak is:


Kies het juiste antwoord:
verkeerd aangepaste ontvangantenne
harmonischen van de amateurzender
intermodulatie
blokkering van de 27 MHz ontvanger door het 28 MHz signaal

Vraag 5
Een amateurstation zendt in spraak in de klasse van uitzending F3E.

Voor de voorgeschreven identificatie geldt dat het amateurstation mag uitzenden in:


Kies het juiste antwoord:
alleen in F2A
alleen in F3E
onder andere F3E, G3E en R3E
elke klasse van uitzending