[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2018-01-10 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Zie afbeelding
R18 en R19:Kies het juiste antwoord:
vormen een laagdoorlaatfilter met C16 en R17
dienen voor de juiste aanpassing van filter F
dienen voor de tegenkoppeling van Q4
verzorgen de werkpuntinstelling van Q4

Vraag 2
De componenten C9 en L3 vormen hier een:Kies het juiste antwoord:
bandfilter
faagdoorlaatfilter
parallelkring
seriekring

Vraag 3
De ontvangst van 2-metersignalen in een betonnen gebouw is slechter dan daarbuiten, omdat:


Kies het juiste antwoord:
het betonijzer een min of meer gesloten ruimte vormt
beton een slechte geleider is
het beton rediogolven niet doorlaat
het betonijzer geaard is

Vraag 4
De polarisatierichting van een radiogolf:


Kies het juiste antwoord:
is afhankelijk van de antenneversterking
staat in eerste instantie loodrecht op het stralende element van de zendantenne
is in eerste instantie evenwijdig aan het stralende element van de zendantenne
is afhankelijk van de hoogte van de zendantenne

Vraag 5
De effectieve waarde van de spanning is ongeveer:Kies het juiste antwoord:
0 V
81 V
163 V
128 V