[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2017-11-01 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Zie afbeelding
Element X (links onderin het schema) is:Kies het juiste antwoord:
het tekensymbool voor een reactantie
een kwartskristal dat zich capacitief gedraagt
een Foster-Seely detector
een kwartskristal dat zich inductief gedraagt

Vraag 2
Diode D1 is een:Kies het juiste antwoord:
varicapdiode (capaciteitsdiode)
zenerdiode
gelijkrichtdiode
LED

Vraag 3
Zie afbeelding
De schakeling rondom Q2 is bedoeld:Kies het juiste antwoord:
voor het precies instellen van de drain-source spanning van Q1
voor het opwekken van het oscillatorsignaal
voor het regelen van het laagfrequentvolume van de hoofdtelefoon
als detectorschakeling voor signalen van Q1

Vraag 4
De condensator C21 dient om:Kies het juiste antwoord:
de voedingsspanning voor de oscillator constant te houden
de versterking van hoge tonen in de lf-versterker te verminderen
hoge frequenties uit de voedingsspanning van het ontvanggedeelte te weren
spanningsvariaties door stroomveranderingen in de eindtrap af te vlakken

Vraag 5
De spanning tussen de punten x en y is:Kies het juiste antwoord:
0 V
2 V
3 V
1 V