[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2015-09-02 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Zie afbeelding
R18 en R19:Kies het juiste antwoord:
vormen een laagdoorlaatfilter met C16 en R17
dienen voor de juiste aanpassing van filter F
dienen voor de tegenkoppeling van Q4
verzorgen de werkpuntinstelling van Q4

Vraag 2
Zie afbeelding
Er staat een hoogfrequent wisselspanning over:Kies het juiste antwoord:
R26
R13
R7
R21

Vraag 3
De ontvanger werkt met een middenfrequentie van 455 kHz.

De meest waarschijnlijke waarde voor C11 is:Kies het juiste antwoord:
500 pF
500 nF
10 nF
10 pF

Vraag 4
Een analoog signaal wordt aangeboden aan een ADC.

De nauwkeurigheid van de conversie kan worden vergroot door:


Kies het juiste antwoord:
minder bits per sample te gebruiken
de bemonsteringsfrequentie te verlagen
het ingangssignaal van de ADC te vezwakken
meer bits per sample te gebruiken

Vraag 5
De stroom door de weerstand R is:Kies het juiste antwoord:
1,5 A
7,5 A
1 A
5 A