[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2013-11-06 12:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Detectie van het laagfrequentsignaal gebeurd door:Kies het juiste antwoord:
D1 en D2
Q4
alleen D2
alleen D1

Vraag 2
Zie afbeelding
De ontvanger wordt afgestemd met:Kies het juiste antwoord:
alleen C6
alleen C3
C3, C6 en C25
alleen C25

Vraag 3
Een sinusvormige spanning van 100 Veff heeft op t=0 een nuldoorgang van negatief naar positief.

Een kwart periode later is de momentele waarde:


Kies het juiste antwoord:
+100 V
+70,7 V
+141,4 V
-141,4 V

Vraag 4
De juiste volgorde van toenemende bandbreedte is:


Kies het juiste antwoord:
CW, FM-telefonie, EZB-telefonie
FM-telefonie, EZB-telefonie, CW
CW, EZB-telefonie, FM-telefonie
EZB-telefonie, FM-telefonie, CW

Vraag 5
Een ideale enkelzijbandzender wordt met één sinusvormige toon van 1000 Hz uitgestuurd.
Het uitgangssignaal wordt op een oscilloscoop zichtbaar gemaakt.

Het juiste beeld is:Kies het juiste antwoord:
beeld 2
beeld 1
beeld 3
beeld 4