[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2012-11-07 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Zie afbeelding
R2 en R3:Kies het juiste antwoord:
dienen voor demping van het kwartskristal X
zorgen voor de werkpuntinstelling van Q1
dienen voor de tegenkoppeling van Q1
worden gebruikt voor het instellen van de frequentiezwaai

Vraag 2
Het circuit met Q3, Q4, Q5 en Q6 is een:Kies het juiste antwoord:
hoogfrequentversterker
laagfrequentversterker
middenfrequentversterker
gelijkstroomversterker

Vraag 3
Er is 1 kWh energie beschikbaar.

Een 100 watt lamp kan hiermee worden gevoed gedurende:


Kies het juiste antwoord:
0,1 uur
100 uur
1 uur
10 uur

Vraag 4
Afscherming tegen elektrische velden kan worden bereikt door toepassing van:


Kies het juiste antwoord:
een LC-kring in resonantie
een geaarde metalen plaat
een ontkoppelcondensator
een spoel naar aarde

Vraag 5
Een sinusvormige spanning van 100 Veff heeft op t=0 een nuldoorgang van negatief naar positief.

Een kwart periode later is de momentele waarde:


Kies het juiste antwoord:
+100 V
+70,7 V
+141,4 V
-141,4 V