[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2011-04-09 13:20 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
R12 en R13:Kies het juiste antwoord:
dienen voor tegenkoppeling van Q3
dienen voor het dempen van L2
dienen voor het dempen van C13
verzorgen de werkpuntinstelling van Q3

Vraag 2
De gemiddelde waarde van de stroom I is:Kies het juiste antwoord:
6A
1A
2A
3A

Vraag 3
Een FM-zender geeft een draaggolfvermogen af van 10 watt en is belast met een gloeilamp van 15 watt.
De zender wordt met spraak gemoduleerd.

Deze lamp zal:


Kies het juiste antwoord:
niet gloeien
in het spraakritme feller gloeien
constant gloeien
alleen tijdens het spreken gloeien

Vraag 4
Een draaggolf is 100% in amplitude gemoduleerd met één laagfrequent sinusvormig signaal.

De in het uitgezonden signaal aanwezige hoogfrequent componenten zijn aangegeven in:Kies het juiste antwoord:
figuur 1
figuur 3
figuur 4
figuur 2

Vraag 5
Een bitstroom wordt in FSK gemoduleerd met een shift van 170 Hz en een symboolsnelheid van 50 baud.

De benodigde bandbreedte van het uitgezonden signaal is in de praktijk:


Kies het juiste antwoord:
250 Hz
8500 Hz
170 Hz
50 Hz