[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2010-09-01 15:45 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Zie afbeelding
R18 en R19:Kies het juiste antwoord:
vormen een laagdoorlaatfilter met C16 en R17
dienen voor de juiste aanpassing van filter F
dienen voor de tegenkoppeling van Q4
verzorgen de werkpuntinstelling van Q4

Vraag 2
In deze schakeling is Q4:Kies het juiste antwoord:
een hoogfrequentversterker
geschakeld in GCS
geschakeld in GBS
een scheidingsversterker

Vraag 3
Halfgeleider Q1 is een:Kies het juiste antwoord:
P-kanaal veldeffecttransistor
PNP-transistor
NPN-transistor
N-kanaal veldeffecttransistor

Vraag 4
De juiste plaats van de ADC in een DSP-systeem is:Kies het juiste antwoord:
module 1
module 3
module 2
module 4

Vraag 5
Door een lange spoel loopt een hf wissselstroom.
Een aluminium huls is in de lengterichting van een smalle luchtspleet voorzien , om de spoel geschoven en geaard.

Dit wordt gedaan om:


Kies het juiste antwoord:
het elektrisch en magnetisch veld af te schermen
de magnetische veldlijnen te concentreren bij de luchtspleet
alleen het elektrisch veld af te schermen
de zelfinductie te vergroten