[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2009-06-04 11:40 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Zie afbeelding
Op de loper van R15 is een sinusvormig signaal aanwezig.
De potentiometer staat in de middenstand.

Het aan de hoofdtelefoon aangeboden signaal:Kies het juiste antwoord:
is in fase met het signaal op de loper van R15
ijlt 360 graden na t.o.v. het signaal op de loper van R15
ijlt 270 graden na t.o.v. het signaal op de loper van R15
is in tegenfase met het signaal op de loper van R15

Vraag 2
De draaggolf van een AM-zender wordt met één toon gemoduleerd.
Het uitgangssignaal wordt op een oscilloscoop zichtbaar gemaakt.
De oscilloscoop is gesynchroniseerd met het toonsignaal.

Het juiste beeld is:Kies het juiste antwoord:
beeld 3
beeld 1
beeld 2
beeld 4

Vraag 3
Een omroepontvanger wordt over het hele afstembereik gestoord door een amateurstation.

De meest waarschijnlijke oorzaak is:


Kies het juiste antwoord:
splatter van de zender
laagfrequent detectie in de ontvanger
slechte spiegelonderdrukking van de ontvanger
harmonischen van de zender

Vraag 4
In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor:
'( - X - ).' apparaten die naar hun aard bestemd zijn voor het zenden of het zenden en ontvangen van radiocommunicatiesignalen.


In plaats van '( - X - )' staat:


Kies het juiste antwoord:
radio-ontvangapparaten
meetapparaten
radioversterkerapparaten
radiozendapparaten

Vraag 5
In het UHF-gebied kunnen soms grote afstanden overbrugd worden ten gevolge van:


Kies het juiste antwoord:
reflecties tegen de geïoniseerde D-laag
temperatuurinversies
reflecties tegen geïoniseerde F-lagen
grote zonnenvlekken-activiteit