[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2009-01-15


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De kring L1-C1 staat afgestemd op de:Kies het juiste antwoord:
oscillatorfrequentie
middenfrequentie
spiegelfrequentie
ontvangfrequentie

Vraag 2
Bij een Id = 4 mA en een Ugs = -3 V behoort een source-weerstand Rs:Kies het juiste antwoord:
750 Ω
375 Ω
1 kΩ
3 kΩ

Vraag 3
Soms blijkt dat er op de 27 MHz band (11 meter) betere verbindingen mogelijk zijn dan op de 28 MHz band (10 meter).

Dat komt omdat:


Kies het juiste antwoord:
er op 10 meter meer zonnevlekken zijn
er op 10 meter vaak met CW gewerkt wordt
er op 10 meter minder met een vaste kanaalindeling gewerkt wordt
de MUF net niet hoog genoeg is voor de 10 meter band

Vraag 4
Onder de dode zone wordt verstaan het gebied rondom een zender dat:


Kies het juiste antwoord:
wel door de grondgolf maar niet door de ruimtegolf wordt bestreken
wel door de ruimtegolf maar niet door de grondgolf wordt bestreken
noch door de grondgolf noch door de ruimtegolf wordt bestreken
zowel door de grondgolf als door de ruimtegolf wordt bestreken

Vraag 5
U moet een reparatie uitvoeren aan een 300 volt voeding.

Na het uitschakelen van de netspanning neemt u de volgende veiligheidsmaatregel:


Kies het juiste antwoord:
u ontlaadt alle condensatoren
u sluit de voeding aan de ingang kort
u wacht nog ongeveer 5 minuten voordat u begin
u verwijdert de zekeringen