[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2006 Voorjaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Op het vaste adres van de vergunninghouder staat het amateurstation zodanig opgesteld dat door het indrukken van de microfoonschakelaar de zender in bedrijf komt.
De vergunninghouder is niet aanwezig.

Wat is juist?


Kies het juiste antwoord:
dit is toegestaan
dit is toegestaan als de vergunning aanwezig is
de vergunninghouder handelt correct als hij aan z'n huisgenoten heeft verteld dat niemand aan het amateurstation mag komen
dit is in strijd met de voorschriften en beperkingen

Vraag 2
De code QRZ heeft als vraag de volgende betekenis:


Kies het juiste antwoord:
wordt u gestoord?
zal ik op een andere frequentie gaan zenden?
door wie word ik geroepen?
is er iemand die met mij wil werken?

Vraag 3
De ITU radio regio II omvat het volgende gebied:


Kies het juiste antwoord:
Europa
Afrika
Amerika
Azië

Vraag 4
Bewering 1:
Een dubbelzijband-AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal.
De klasse van uitzending is A1A.


Bewering 2:
Een FM-zender wordt gemoduleerd met datasignalen.
De klasse van uitzending is F3D.


Wat is juist?


Kies het juiste antwoord:
Alleen bewering 1
Alleen bewering 2
Bewering 1 en bewering 2
Geen van beide beweringen

Vraag 5
In de 'Voorschriften en beperkingen' wordt onder het amateurstation verstaan:


Kies het juiste antwoord:
één of meer radiozendapparaten met de daarbij behorende antenne-inrichtingen
één of meer radiozendapparaten met de daarbij behorende ontvangers
de radiozendapparaten op het vaste adres
één of meer radiozendapparaten met uitzondering van radiozendapparaten die niet op het vaste adres staan opgesteld