[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2005 Najaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De code QSB betekent:


Kies het juiste antwoord:
de sterkte van uw signaal verandert
ik heb last van atmosferische storingen
ik verminder mijn zendvermogen
mijn positie is

Vraag 2
Voor roepletters van radiostations is aan Nederland de letterserie toegewezen:


Kies het juiste antwoord:
PHA t/m PKZ
PNL t/m PST
PAA t/m PIZ
PIZ t/m PKZ

Vraag 3
De ITU regio I, waartoe Nederland behoort, omvat de volgende gebieden:


Kies het juiste antwoord:
alleen Nederland, Belgiƫ en Luxemburg
alleen de CEPT-landen
alleen Europa, Afrika en enkele Aziatische landen
alleen Europa

Vraag 4
Een vergunning in de categorie F voor het doen van onderzoekingen door radiozendamateurs wordt door de overheid verstrekt onder de volgende voorwaarden:


Kies het juiste antwoord:
leeftijd tenminste 12 jaar en geslaagd voor het examen Radiotechniek en Voorschriften I
leeftijd tenminste 14 jaar en geslaagd voor het examen Radiotechniek en Voorschriften I
leeftijd tenminste 12 jaar en geslaagd voor het examen Radiotechniek en Voorschriften II
leeftijd tenminste 14 jaar en geslaagd voor het examen Radiotechniek en Voorschriften II

Vraag 5
In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor:
'( - X - ).' apparaten die naar hun aard bestemd zijn voor het zenden of het zenden en ontvangen van radiocommunicatiesignalen.


In plaats van '( - X - )' staat:


Kies het juiste antwoord:
radio-ontvangapparaten
meetapparaten
radioversterkerapparaten
radiozendapparaten