[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 2000 Najaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Een radiozendamateur zendt als vraag de Q-code QRX.

Dat betekent:


Kies het juiste antwoord:
wat is uw positie?
heeft u last van luchtstoringen?
op welk tijdstip zult u mij weer roepen?
wat is de neembaarheid van mijn signaal?

Vraag 2
De ITU regio I, waartoe Nederland behoort, omvat globaal de volgende gebieden:


Kies het juiste antwoord:
Europa
Europa en Afrika
Europa en Amerika

Vraag 3
Definitie zendvermogen:

Het door de direct met de antenne-inrichting te koppelen trap van het
radiozendapparaat afgegeven gemiddeld vermogen, gerekend over een periode van de
hoogfrequent uitgangswisselspanning tijdens [...X...] (Peak Envelope Power).

Op plaats [...X...] moet staan:


Kies het juiste antwoord:
het minimum van de omhullende
het maximum van de omhullende
het gemiddelde van de omhullende
de nuldoorgang van de omhullende

Vraag 4
Een radiozendamateur werkt op een amateurfrequentie waarop de Amateurdienst met een secundaire status is toegelaten.

De radiozendamateur is verplicht om gedurende de uitzendingen:


Kies het juiste antwoord:
altijd voorrang te verlenen aan diensten met een primaire status
in het geval hij storing veroorzaakt bij een andere gebruiker, zijn uitzendingen altijd te staken
in het geval hij storing veroorzaakt bij een andere radiozendamateur, zijn uitzendingen direct te staken
altijd voorrang te verlenen aan professionele diensten met een secundaire status

Vraag 5
Het zendvermogen van een 80-meter amateurzender is 100 watt.

Het zendvermogen van ongewenste hoogfrequent-uitstralingen in de 20-meter amateurband mag per component niet meer bedragen dan:Kies het juiste antwoord:
100 microwatt
100 milliwatt
10 microwatt
-40 dB ten opzichte van het zendvermogen