[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 1999 Voorjaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De gebruikelijke afkorting voor EINDE UITZENDING/BERICHT is


Kies het juiste antwoord:
AR aaneengesloten (.-.-.)
RK aaneengesloten (.-.-.-)
K (-.-)
NK aaneengesloten (-.-.-)

Vraag 2
De radioamateur wordt in het Internationale Radioreglement gedefinieerd als:
Bewering 1: een persoon die radiotechniek toepast met geldeliik oogmerk en zonder
persoonlijk gewin.
Bewering 2: een bevoegd persoon die geïnteresseerd is in radiotechniek, uitsluitend met
een persoonlijk oogmerk en zonder geldelijke interesse.


Wat is juist?


Kies het juiste antwoord:
alleen bewering 1
bewering 1 en bewering 2
geen van beide beweringen
alleen bewering 2

Vraag 3
De volgende gebieden bevinden zich in ITU regio III:


Kies het juiste antwoord:
Noord- en Zuid-Amerika
Australië en China
Afrika en Australië
Europa en Afrika

Vraag 4
Een A-machtiginghouder gebruikt zijn amateurstation als een onbemand relaisstation.

Dit is:


Kies het juiste antwoord:
altijd toegestaan
nooit toegestaan
uitsluitend toegestaan met toestemming van de RDR
altijd toegestaan op een frequentie in de 2-meter band

Vraag 5
De radiozendamateur mag het amateurstation gebruiken voor het uitzenden van:


Kies het juiste antwoord:
opmerkingen van commerciële aard
informatie afkomstig van commerciële radiostations
versleutelde informatie
informatie die betrekking heeft op het amateurstation