[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 1995 Voorjaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De code QRZ heeft als vraag de volgende betekenis:


Kies het juiste antwoord:
wordt u gestoord?
zal ik op een andere frequentie gaan zenden?
door wie word ik geroepen?
is er iemand die met mij wil werken?

Vraag 2
In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor ONTVANGER:


Kies het juiste antwoord:
REC
TX
RX
R

Vraag 3
De amateurzender is vast ingebouwd in de auto van een radiozendamateur.
De radiozendamateur is verplicht hierbij aanwezig te hebben:


Kies het juiste antwoord:
de beschikking waarbij de machtiging is verleend en het register
het registratiebewijs en het register
een aantekening van de radiozendamateur dat hem machtiging is verleend
het registratiebewijs

Vraag 4
Met de aanduiding F1A wordt bedoeld:


Kies het juiste antwoord:
een frequentiegemoduleerde morsetelegrafie-uitzending voor ontvangst op het gehoor
een frequentiegemoduleerde telegrafie-uitzending voor automatische ontvangst
een amplitudegemoduleerde telegrafie-uitzending voor automatische ontvangst
een amplitudegemoduleerde morsetelegrafie-uitzending voor ontvangst op het gehoor

Vraag 5
De amateur mag niet eerder zendapparatuur in bezit hebben dan nadat:


Kies het juiste antwoord:
de machtiging is verleend
het bericht is ontvangen dat het amateurzendexamen met gunstig gevolg is afgelegd
de machtiging is aangevraagd
het machtigingsgeld is betaald