[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 1990 Najaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Een zender werkt met een klasse van uitzending F3E (frequentiemodulatie).
Het gemiddelde vermogen dat door de eindtrap aan de antenne-inrichting wordt afgegeven bedraagt 100 watt.

Het zendvermogen is:


Kies het juiste antwoord:
100 W
25 W
400 W
200 W

Vraag 2
Het is de radiozendamateur toegestaan het amateurstation te gebruiken om:


Kies het juiste antwoord:
informatie uit te zenden van commerciƫle aard
informatie uit te zenden die versleuteld is
informatie uit te zenden die betrekking heeft op amateurstations
informatie uit te zenden van derden (niet- radiozendamateurs)

Vraag 3
Het zendvermogen van een 70-cm band telefoniezender is 30 watt.

Het vermogen van ongewenste hoogfrequente componenten in de frequentieband 960 MHz - 17,7 GHz mag per component niet meer bedragen dan:


Kies het juiste antwoord:
100 microwatt
100 milliwatt
-50 dB ten opzichte van het zendvermogen
-40 dB ten opzichte van het zendvermogen

Vraag 4
Een radiozendamateur zendt een signaal uit met een bandbreedte van 2200 kHz.

Dit is:


Kies het juiste antwoord:
alleen toegestaan in amateurbanden vanaf 430 MHz en hoger
in de 2-meter amateurband toegestaan
in geen enkeie amateurband toegestaan
in aile amateurbanden toegestaan

Vraag 5
Als tijdens een verbinding luchtstoringen optreden kan dit worden aangegeven met de code:


Kies het juiste antwoord:
QSB
QRM
QRN
QRL