[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Toelichting op de zend examens

Hoewel zoveel mogelijk is getracht om de orginele examens te benaderen zijn er zijn met name in de presentatie verschillen.

Deze verschillen worden veroorzaakt door;

a. het opnemen van de examens in een database vereist standarisatie,
b. van plaatjes/images die inhoudelijk gelijk zijn maar optisch verschillen is de meest duidelijke gebruikt,
c. er zijn plaatjes/images tbv duidelijkheid vervangen door svg schema's of nieuw opgebouwde plaatjes/images,
d. bij terugkomende vragen kan de volgorde van de antwoorden verschillend zijn t.o.v. het oorspronkelijke radiozend examen.

Met betrekking tot het laatste punt, in de toekomst zal er nog een optie ingebouwd worden, waar de ham-amateur de keuze krijgt bij de antwoorden om de orginele volgorde aan te houden of de antwoorden random te tonen.

Inhoudelijk mogen er geen verschillen zitten in het papieren examen en de database.