[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Radio-zendamateur frequentie band indeling

 

Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015
Geraadpleegd op 14-12-2022.
Geldend van 18-06-2021 t/m heden


Bijlagen

Bijlage 1. Radiozendamateurs

Beperkingen en voorschriften als bedoeld in artikel 7, onder a, en examenvereiste als bedoeld in artikel 4, tweede lid

Categorie registratie1

Toegestane zendvermogen in watt (PEP)2

Frequentiebanden in MHz

Primair of secundair gebruik (p/s)

Bijzondere bepalingen3

F

400

0,1357

0,1378

s

Alleen de klasse A1A.

100

0,472

0,479

s

Alleen A1A, F1A, G1A, J2A; contesten zijn niet toegestaan.

400

1,81

1,85

p

 

400

1,85

1,88

s

 

400

3,5

3,8

p

 

15 watt e.i.r.p.

5,351.5

5,366.5

s

Toegestane effectief uitgestraalde vermogen van de zendinrichting ten opzichte van een isotrope straler (Equivalent Isotropically Radiated Power)

400

7,0

7,2

p

 

400

10,1

10,15

s

Contesten zijn niet toegestaan.

400

10,14

10,15

s

Bandbreedte max 500 Hz.

400

14,0

14,35

p

 

400

18,068

18,168

p

 

400

21,0

21,45

p

 

400

24,89

24,99

p

 

400

28,0

29,7

p

 

120

50,0

50,45

s

Alleen A1A en J3E.

30

50,0

50,45

s

 

30

50,45

52,0

s

Duplexverbindingen zijn niet toegestaan.

50

70,0

70,5

s

Duplexverbindingen zijn niet toegestaan.

400

144,0

146,0

p

 

400

430,0

436,0

p

 

400

436,0

440,0

s

 

120

1.240,0

1.300,0

s

 

120

2.320,0

2.400,0

s

 

120

2.400,0

2.450,0

s

Uitsluitend satellietverkeer (aarde naar ruimte).

120

3.400,0

3.410,0

s

 

120

5.650,0

5.850,0

s

 

120

10.000,0

10.500,0

s

 

120

24.000,0

24.050,0

p

 

120

24.050,0

24.250,0

s

 

120

47.000,0

47.200,0

p

 

120

75.500,0

76.000,0

p

 

120

76.000,0

77.500,0

s

 

120

77.500,0

78.000,0

p

 

120

78.000,0

81.500,0

s

 

120

122.250,0

123.000,0

s

 

120

134.000,0

136.000,0

p

 

120

136.000,0

141.000,0

s

 

120

241.000,0

248.000,0

s

 

120

248.000,0

250.000,0

p

 

N

100

7,0

7,2

p

 

100

14,0

14,25

p

 

100

28,0

29,7

p

 

25

144,0

146,0

p

 

25

430,0

436,0

p

 

25

436,0

440,0

s

 

 

 

 1 Een registratie met volledige toegang wordt aangemerkt als F (full), terwijl een registratie met beperkte toegang wordt aangemerkt als N (novice). Ingevolge artikel 7 van de Examenregeling frequentiegebruik 2008 is het met goed gevolg afgelegd hebben van een examen voor de categorie F vereist voor volledige toegang van de voor radiozendamateurs beschikbare frequentieruimte, onder de eventuele in de tabel opgenomen beperkingen, en is het met goed gevolg afgelegd hebben van een examen voor de categorie N vereist voor toegang van de voor radiozendamateurs beschikbare frequentieruimte zoals opgenomen in de tabel onder N. Met het met goed gevolg afgelegd hebben van een examen voor de categorie F wordt gelijk gesteld een HAREC-certificaat, verstrekt door een andere administratie van de Conférence Européenne des Postes et des Télécommunications (CEPT), of een certificaat of ander document dat gelijkwaardig is aan een F-certificaat van een andere administratie die geen onderdeel uitmaakt van de CEPT en die is opgenomen in Annex 4 van CEPT Recommendation T/R 61-02. Met het met goed gevolg afgelegd hebben van een examen wordt voor de categorie N gelijk gesteld een certificaat of ander document dat gelijkwaardig is aan een N-certificaat, verstrekt door een andere administratie van de CEPT of een administratie die geen onderdeel uitmaakt van de CEPT en die is opgenomen in Annex 4 van ECC Recommendation (05) 06.

 2 Zendvermogen: het door de direct met de antenne-inrichting te koppelen trap van het radiozendapparaat afgegeven gemiddeld vermogen, gerekend over één periode van de hoogfrequente uitgangswissel-spanning tijdens het maximum van de omhullende (Peak Envelope Power).

 3 De gebruiker van een zelfgebouwd radiozendapparaat voorkomt dat een vermogen wordt geproduceerd dat de onderstaande limieten overschrijdt voor de onderdrukking van ongewenste hoogfrequente uitstralingen.

Limieten zelfgebouwde amateurapparatuur

 

Tabel 1: Antenne-uitgangslimieten in zendmode

Frequentieband

Limieten (de hoogste waarde is van toepassing)

Opmerkingen

0,15 MHz tot 1,7 MHz

–36 dBm of -60 dBc

 

1,7 MHz tot 35 MHz

–36 dBm of -40 dBc

 

35 MHz tot 50 MHz

–40 tot -60 dBc of -36dBm De hoogste waarde is van toepassing

(opmerking 1)

50 MHz tot 1 000 MHz

–36 dBm of -60 dBc De hoogste waarde is van toepassing

 

1 000 MHz tot 40 GHz

–30 dBm of -50 dBc De hoogste waarde is van toepassing

 

 

 

Opmerking 1: De limiet in dBc neemt lineair af met de logaritme van de frequentie in het bereik van 35 MHz tot 50 MHz.

Voor de limieten aangegeven in dBc geldt dat het referentieniveau het maximale RF-outputsignaal in PEP van de radioapparaat is, gemeten aan de antenne-uitgang.

 

Tabel 2: Antenne-uitgangslimieten in ontvangst- of zendstandbymode

Frequentieband

Limieten (de hoogste waarde is van toepassing)

Opmerkingen

0,15 MHz tot 1 000 MHz

–57 dBm

 

1 000 MHz tot 40 GHz

–47 dBm

 

 

 

Voor metingen aan frequenties hoger dan 40 GHz zijn geen testlimieten vastgesteld.

 Begrippen:

PEP is het daadwerkelijke toegepaste zendvermogen;

Ongewenste hoogfrequente uitstralingen zijn: alle uitstralingen op andere frequenties dan:

a.   de zendfrequentie;

b.   de frequenties die noodzakelijkerwijs in verband met het modulatieproces in beslag worden genomen).

 

 dBc. Decibel ten opzichte van het vermogen van de draaggolf (carrier).

 dBm. Decibel met als referentieniveau 1 milliwatt, gemeten bij een impedantie van 50 ohm.
Referenties/bronnen:
Frequentie indeling voor Radio Zendamateurs