[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

RST codes

De RST code ((Readability-Strength-Tone of Radio-Signaal-Toon) is onder de radiozendamateurs een rapport over de kwaliteit van een radioverbinding.

RST wordt bij CW en digitale modes gebruikt. Bij spraak verbindingen alleen RS.

De Readability is een subjectieve beoordeling van de verstaanbaarheid van de modulatie.

R(eadability) CodeBetekenis
1onverstaanbaar/onneembaar
2bijna niet te verstaan/nauwelijks neembaar
3moeilijk verstaanbaar/met moeite neembaar
4verstaanbaar/neembaar
5uitstekkend verstaanbaar/neembaar
Q5prachtig onverberterbaar


Signaal is een objectieve meting van de signaalsterkte middels de signaalmeter (S-meter) van het ontvangsttoestel.

S(ignaal) CodeBetekenis
0onhoorbaar
1nauwelijks waarneembaar
2zeer zwakke
3zwak
4vrij zwak
5redelijke goed
6goed
7tamelijk goed
8sterk
9zeer sterk
9+prachtig


Toon is een subjectieve beoordeling van de 'toon' van de modulatie. Deze beoordeling kan deels geobjectiveerd worden door middel van een spectrumanalyse.

T(oon) CodeBetekenis
1ruw
2zeer ruwe toon, geen muzikaliteit
3ruwe toon, iets muziekaal
4vrij ruw, half muziekaal
5muzikaal gemoduleerd
6gemoduleerde met spoor draaggolf
7bijna zuiver
8zuivere toon met spoor van rimpel
9volkomen zuivere toon