[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Digitale logica


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
De waarheidstabel, waarin Q de uitgang is, behoort bij een:Kies het juiste antwoord:
EN-poort(AND)
NOF-poort(NOR)
NEN-poort(NAND)
OF-poort(OR)

Vraag 2
In de schakeling komt +5 V overeen met logisch 1 en 0 V met logisch 0.

De juiste waarheidstabel is:Kies het juiste antwoord:
tabel 4
tabel 3
tabel 2
tabel 1

Vraag 3
Deze waarheidstabel, waarin Q de uitgang is, behoort bij een:Kies het juiste antwoord:
NEN-poort (NAND)
OF-poort (OR)
NOF-poort (NOR)
EN-poort (AND)

Vraag 4
Voor de uitgang Y geldt:Kies het juiste antwoord:
tabel 2
tabel 3
tabel 1
tabel 4

Vraag 5
Voor de uitgang Q geldt:Kies het juiste antwoord:
tabel 1
tabel 3
tabel 2
tabel 4