[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Electronenbuizen


Totaal aantal vragen : 9

Vraag 1
Welke van de schakelingen geeft de meest veilige aankoppeling van de antenne aan de eindtrap van de zender:



Kies het juiste antwoord:
schakeling 3
schakeling 2
schakeling 4
schakeling 1

Vraag 2
Van de onderstaande schakeling is gegeven:

Ia = 100mA
Ua = 50V
Ub = 300V

De waarde van weerstand Ra is gelijk aan:



Kies het juiste antwoord:
0,5 kohm
1 kohm
2,5 kohm
3 kohm

Vraag 3
Het doel van het neutrodyniseren van een triode-eindtrap van zender kan als volgt worden omschreven


Kies het juiste antwoord:
aanpassen van de stuurtrap aan de eindtrap
compenseren van de capaciteit Cag
op de juiste frequentie afstemmen van de anodekring
verkleinen van de capaciteit Cgk

Vraag 4
Voor een pentode geldt:


Kies het juiste antwoord:
de roosterruimte is altijd zeer klein
de inwendige weerstand is zeer hoog
het ruisgetal is laag
de emissie is hoog

Vraag 5
Een steile buis heeft de volgende eigenschap:


Kies het juiste antwoord:
een grote genereerneiging
een grote vervorming
een grote roosterruimte
een kleine anaodestroomvariatie bij een grote roosterspanningsvariatie