[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Electronenbuizen


Totaal aantal vragen : 8

Vraag 1
Rk wordt berekend uit de waarden:Kies het juiste antwoord:
Ug en Ia
Ug en Ig
Ua en Ia
Ub en Ia

Vraag 2
De gelijkspanning tussen rooster en kathode van de triode wordt bepaald door de:Kies het juiste antwoord:
rooster-kathodecapaciteit
ontkoppelcondensator Ck
anodestroom en kathodeweerstand Rk
roosterlekweerstand Rg

Vraag 3
Een radiobuis staat ingesteld in klasse A.

Bij sturing met een sinusvormig signaal is anodestroom aanwezig gedurende:


Kies het juiste antwoord:
een derde periode
de gehele periode
twee derde periode
de halve periode

Vraag 4
Van een pentode, ingesteld in klasse A, is het verband tussen Ia en Ug gegeven bij een anodeweerstand van 5000 Ω.

De spanningsversterking is:Kies het juiste antwoord:
10 maal
50 maal
250 maal
20 maal

Vraag 5
In een in klasse A ingestelde LF-pentode-versterker geldt:

stelling 1: het schermrooster is positief ten opzichte van de kathode
stelling 2: het vangrooster is positief ten opzichte van de kathode

Wat is juist:


Kies het juiste antwoord:
beide stellingen
geen van beide stellingen
alleen stelling 1
alleen stelling 2