[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Halfgeleiderdioden


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Een zenerdiode wordt meestal toegepast om een:


Kies het juiste antwoord:
wisselspanning gelijk te richten
voedingsspanning te verhogen
signaal te versterken
constante spanning te maken

Vraag 2
Deze schakeling kan worden gebruikt als:Kies het juiste antwoord:
frequentievergelijker
spanningverdubbelaar
stroomstabilisator
spanningstabilisator

Vraag 3
Deze karakteristiek heeft betrekking op een :Kies het juiste antwoord:
FET
zenerdiode
weerstand
spanningsbron

Vraag 4
Voor een constante uitgangsspanning dient de ingangsspanning:Kies het juiste antwoord:
hoger te zijn dan de zenerspanning
lager te zijn dan de zenerspanning
gelijk te zijn aan de zenerspanning
een wisselspanning te zijn

Vraag 5
Van de gelijke zenerdiodes is de karakteristiek gegeven.

Hoe groot is U?Kies het juiste antwoord:
10,8 V
12,8 V
8,8 V
7,4 V