[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Transformatoren


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
De primaire wikkeling van een transformator is aangesloten op een wisselspanning van 230 volt.
De secundaire spanning bedraagt 23 volt.

De wikkelverhouding nprimair : nsecundair is:


Kies het juiste antwoord:
√10:1
100:1
10:1
1:10

Vraag 2
Een transformator heeft primair 2000 windingen en secundair 1000 windingen.

Indien de primaire spanning 230 volt bedraagt is de secundaire spanning:


Kies het juiste antwoord:
115 V
55 V
460 V
155 V

Vraag 3
De primaire stroom I is:Kies het juiste antwoord:
50 mA
20 A
500 mA
25 mA

Vraag 4
Een ideale transformator is belast zoals hieronder aangegeven.

De stroom i2 is:Kies het juiste antwoord:
1 A
4 A
2 A
0,5 A

Vraag 5
De stroom door de weerstand is:Kies het juiste antwoord:
1 A
6 A
0,5 A
2 A