[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Spoelen


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Een condensator met aansluitdraden gedraagt zich voor frequenties in het UHF-bereik voornamelijk als een:


Kies het juiste antwoord:
parallelkring
condensator met veel verlies
weerstand
spoel

Vraag 2
De spoelen zijn niet inductief gekoppeld.

Een waarde van 200 μH wordt bereikt met:Kies het juiste antwoord:
geen der schakelingen
schakeling 1
schakeling 2
beide schakelingen

Vraag 3
Een spoel van 10 mH wordt parallel geschakeld aan een spoel van 15 mH. De spoelen zijn niet inducatief gekoppeld.

Voor de vervangingswaarde L geldt:


Kies het juiste antwoord:
L ligt tussen 10 mH en 15 mH
L is groter dan 15 mH
L is kleiner dan 5 mH
L ligt tussen 5 mH en 10 mH

Vraag 4
Een spoel van 20 mH wordt parallel geschakeld aan een spoel van 30 mH.
De spoelen zijn niet inductief gekoppeld.

Voor de vervangingswaarde L geldt:


Kies het juiste antwoord:
L ligt tussen 25 mH en 30 mH
L is groter dan 30 mH
L ligt tussen 20 mH en 25 mH
L is kleiner dan 20 mH

Vraag 5
De spoelen zijn niet inductief gekoppeld.

De zelfinductie tussen de punten X en Y is:Kies het juiste antwoord:
4 μ
2 μ
1 μH
2,5 μ