[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Spoelen


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
De weerstandsverhoging door het huid-effect (skin-effect) is groter wanneer:


Kies het juiste antwoord:
de coëfficiënt-van zelfinductie hoger is
de stroom door de spoel groter is
de frequentie hoger is
de isolatie dikker is

Vraag 2
Om de gevolgen van huideffect (skin-effect) te verminderen kan een spoel in de eindtrap van een amateurzender het best gewikkeld worden:


Kies het juiste antwoord:
van verzilverd koperdraad
van aluminiumdraad
van koperdraad
met ruimte (spatie) tussen de windingen

Vraag 3
Het aanbrengen van een poederijzerkern in een spoel die op 3,5 MHz wordt toegepast, heeft de volgende invloed:


Kies het juiste antwoord:
zelfinductie neemt af en Q-factor neemt toe
zelfinductie neemt toe en Q-factor neemt toe
zelfinductie neemt af en Q-factor blijft gelijk
zelfinductie blijft gelijk en Q-factor neemt af

Vraag 4
De werking van een geaarde aluminium afschermbus om een hf-spoel berust op:


Kies het juiste antwoord:
diamagnetische eigenschappen van aluminium
naar aarde afvoeren van magnetische veldlijnen
inductie van een stroom in de bus die een tegengesteld magnetisch veld opwekt
magnetische geleiding van aluminium

Vraag 5
Het magnetische veld van een mf-spoel veroorzaakt hinder in nabijgelegen componenten.

De beste maatregel hiertegen is om deze spoel:


Kies het juiste antwoord:
in te gieten in kunsthars
zonder spatie te wikkelen
aan één zijde te aarden
te voorzien van een aluminium bus