[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Spoelen


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Een niet-ideale spoel is voor te stellen door:Kies het juiste antwoord:
vervangingsschema 2
vervangingsschema 4
vervangingsschema 1
vervangingsschema 3

Vraag 2
De zelfinductie van een spoel is hoofdzakelijk afhankelijk van:


Kies het juiste antwoord:
de diameter van de draad
het isolatiemateriaal van de draad
de diameter van de spoel
de resonantiefrequentie

Vraag 3
De zelfinductie van een spoel is hoofdzakelijk afhankelijk van:


Kies het juiste antwoord:
de resonantiefrequentie
de diameter van de draad
het kernmateriaal
de frequentie

Vraag 4
Een niet-ideale luchtspoel gedraagt zich voor frequenties, die zeer hoger zijn dan waarvoor hij is bedoeld, voornamelijk als een:


Kies het juiste antwoord:
spoel met een lage Q-factor
spoel en condensator in serie
condensator
weerstand

Vraag 5
Een in een enkele laag gewikkelde spoel wordt vervangen door een spoel met een 2 maal zo grote diameter.
De overige eigenschappen (aantal wikkelingen, bewikkelde lengte, kernmateriaal) blijven gelijk.

De zelfinductie wordt:


Kies het juiste antwoord:
2 x zo groot
de helft
4 x zo groot
8 x zo groot